Służebności przesyłu i inne

Zmiana kodeksu cywilnego wprowadzona nowelą z 2008 r., wprowadzająca do prawa cywilnego nową instytucję zwaną służebnością przesyłu, rozwinęła naszą szeroką praktykę w zakresie pomocy prawnej związanej z nieruchomościami. Służebnością przesyłu jest ograniczone prawo rzeczowe, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

Pomagamy właścicielowi nieruchomości uzyskać odpowiednie, jednorazowe wynagrodzenie. Pomagamy ustanowić sądownie służebność. Kancelaria od lat z sukcesem prowadzi negocjacje, a także postępowania sądowe zarówno w imieniu właścicieli nieruchomości jak i przedsiębiorstw przesyłowych, co umożliwiło zgromadzenie wieloletniego i cennego doświadczenia. Znajomość praw właściciela, jak i taktyka stosowana przez zakłady energetyczne oraz posiadane doświadczenie pozwala nam na optymalne uregulowanie interesów klienta .

Obok spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu reprezentujemy klientów również w innych, związanych z eksploatacją urządzeń przesyłowych, sprawach o:

 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (co do zasady może obejmować maksymalnie 10 letni (lub okres 3 letni, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba prawna) okres poprzedzający np. wszczęcie postępowania służebnościowego);
 • uzyskanie zezwolenia na posadowienie urządzeń przesyłowych w trybie administracyjnym (decyzja w trybie art. 124 i in. ustawy o gospodarce nieruchomościami);
 • zasiedzenie służebności przesyłu;
 • usunięcie urządzeń przesyłowych z nieruchomości;
 • wykup nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe.

Porady online

Masz pytania? Napisz. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Dodatkowe informacje: Po przyjęciu zapytania i wycenie kosztów, porada zostanie udzielona w ciągu dwóch dni roboczych.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie.
 1. ul. 3 Maja 19
  37-700 Przemyśl

  16 679 11 44

  maciej.bogucki@interia.pl

 2. Rzeszów

  602 441 504

  biuro@kancelariabogucki.pl