Regulamin
 1. Zasady korzystania ze strony Kancelarii Radcy Prawnego M. Bogucki (dalej: Kancelaria) są dostępne pod adresami www.kancelariabogucki.pl
 2. Korzystając ze stron witryny pod adresem, o którym mowa w punkcie 1 Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią zasad i akceptuje ich postanowienia a tym samym zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Wszelkie dostępne na stronie Kancelarii informacje, niezależnie od sposobu ich prezentacji mają charakter ogólny. Informacje te nie powinny być traktowane jako porada prawna. Porady prawne udzielane są po wcześniejszym skontaktowaniu się z przedstawicielem Kancelarii i za każdym razem mają spersonalizowany charakter uwzględniający specyfikę zgłaszanego problemu.
 4. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wolne od błędów. Kancelaria nie może zagwarantować, iż informacje te każdorazowo będą dotyczyły aktualnego stanu prawnego w chwili zapoznawania się z nimi przez osoby korzystające ze strony Kancelarii. Osoba wykorzystująca informacje zawarte na stronie Kancelarii dokonuje tego na własną odpowiedzialność. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki zastosowania się do opinii zawartych na stronie Kancelarii.
 5. Wszelkie materiały dostępne na stronie Kancelarii stanowią utwory w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Prezentowane Utwory są wyłączną własnością ich twórców. Jakiekolwiek powielanie utworów, danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie utworów, danych, tekstów jak również ich opracowań oraz zdjęć bez zgody Kancelarii jest zabronione.
 6. Jakiekolwiek dane przekazane za pośrednictwem formularza umieszonego na stronie Kancelarii służą wyłącznie do ułatwienia kontaktu z Kancelarią. Dane te nie są w żaden sposób przechowywane czy przetwarzane.
 7. Prezentowane na stronie usługi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zamieszczone treści mają charakter wyłącznie informacyjny.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 10. Kancelaria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 11. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich umieszczenia na stronie internetowej.  

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie.
 1. ul. 3 Maja 19
  37-700 Przemyśl

  16 679 11 44

  maciej.bogucki@interia.pl

 2. Rzeszów

  602 441 504

  biuro@kancelariabogucki.pl